Alechemist Homebrew competition 2024

Historicky prvý ročník podtatranskej degustačnej súťaže domácich pív „Alechemist 2024“ sa uskutoční 2. marca 2024 v Poprade

Miesto konania:

U Krakena, Námestie svätého Egídia 10, 058 01 Poprad,

začiatok degustácie  2. marca 2024 o 10:00 hod., vyhlásenie výsledkov 16:00 hod.


Vyhlásené kategórie podľa BJCP 2021:  

všetky kategórie dosiahli maximálny počet prihlásených vzoriek - registrácia uzatvorená

A) American IPA (BJCP - 21A) 

B) German Wheat Beer (BJCP - 10) - 10A. Weissbier; 10B. Dunkles Weissbier; 10C. Weizenbock

C) Dark British Beer (BJCP - 16) - 16A. Sweet Stout; 16B. Oatmeal Stout; 16C. Tropical Stout; 16D. Foreign Extra Stout 

D) European Sour Ale (BJCP - 23A,D,G) - 23A. Berliner Weisse; 23D. Lambic; 23G. Gose
bez pridania ovocia / without fruit


Registrácia vzoriek:

https://forms.gle/EjMgK7BqfsbDdv15A


Doručovanie vzoriek

Vzorky bude možné doručiť od 19.2.2024 do 1.3.2024 zaslať cez Packetu, na odberné miesto Z-BOX, Poprad, Svätoplukova 3014/10.

Ak by bolo dané odberné miesto zaplnené, použite prosím tieto náhradné odberné miesta:

Z-BOX, Poprad, Uherova 49

Alebo

Z-BOX, Poprad, Dlhé hony 4588/1

 

Pri posielaní vzoriek cez Packetu zadajte prosím nasledovné údaje príjemcu:

Meno a priezvisko: Adam Šulík

Telefónne číslo: +421949807969

E-mail: homebrew.alechemist@gmail.com

Vo výnimočných prípadoch je možné odovzdať vzorky aj v deň konania súťaže 2.3.2024 a to najneskôr do 9:30 hod.

Individuálne je možné doručiť vzorky len po dohode na email homebrew.alechemist@gmail.com

V prípade zasielania vzoriek z krajín mimo CZ a SK, prosím vopred nás kontaktujte na email  homebrew.alechemist@gmail.com

Vzorky neposielajte na adresu miesta konania súťaže!


Pravidlá súťaže

Štartovné/dar slúžiaci na pokrytie nákladov na organizáciu súťaže za jednu prihlásenú vzorku je 6 €, ktoré je potrebné zaslať spoločne sú súťažnou vzorkou.

Každý súťažiaci môže do jednej kategórie prihlásiť maximálne jednu vzorku. Celkovo sa súťažiaci môže zapojiť do všetkých 4 kategórií (celkovo 4 vzorky).

Prihlásená vzorka musí byť doručená minimálne v 2 (dvoch) sklenených fľašiach v (2x 0,5l alebo 2x 0,33l) uzatvorené korunkovým uzáverom. Do súťaže nebudú prijaté vzorky doručené v inom ako sklenenom obale. Prihlásená vzorka musí byť označená iba identifikačnými údajmi z registračného formulára (názov piva, meno domovariča, presné určenie kategórie napríklad „Dark British Beer, 16A sweet stout“) – etiketa musí byť pripevnená gumičkou (viď obrázok). Nepripúšťajú sa plastové (PET) fľaše, fľaše označené etiketou (okrem povinnej identifikačnej etikety pripevnenej gumičkou), logom, podtlačeným uzáverom, polepom a podobne. Do súťaže nebudú akceptované ani sklenené fľaše uzatvorené patentovým uzáverom. V prípade, že prihlásená vzorka nebude spĺňať uvedené podmienky môže byť zo súťaže vyradená.

Prihlásené vzorky v príslušnej kategórii budú hodnotené podľa medzinárodných pravidiel a kritérií systému BJCP 2021.

Víťazné vzorky budú odmenené okrem diplomov aj vecnými cenami.

Celkový víťaz súťaže – Best of show, bude mať možnosť po dohode navariť víťazný recept v remeselnom pivovare Folkvang . Celkový víťaz súťaže - Best of show bude mať právo určiť jednu súťažnú kategóriu na ďalší ročník súťaže Alechemist 2025.

Naskenované písomné hodnotenia (degustačné hárky) budú zaslané po skončení súťaže každému súťažiacemu na jeho emailovú adresu, pod ktorou bola vzorka prihlásená.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmien.Povinné oznacenie vzoriek
etiketa

Sprievodný program

Súťaž je určená pre všetkých fanúšikov remeselného piva a obzvlášť pre domácich pivovarníkov, ktorí si chcú prísť vymeniť skúsenosti a postrehy z
domáceho varenia piva. V čase konania súťaže si pokojne prineste vlastné pivo, podebatujte s ostatnými domovaričmi, vymeňte si pivo, či skúsenosti, nadviažte nové pivné priateľstvá. V prípade dostatočného záujmu máme pre Vás pripravené aj prednášky o varení piva v domácich podmienkach ako aj prednášku o úprave vody, či pivných vadách a spôsoboch ako im predchádzať. 

Podporili nás

Kontakt